Ekonomik Kriz ve İntihar Haberleri

Son günlerde artan intihar haberleri, hepimizi derinden üzüp, sebeplerini sorgulatır hale geldi. Toplumda, silahlı çatışma sonucu yaşamını yitirenlerden daha çok yankı uyandıran bu ölüm hadiseleri, bize aslında bir şeyler mi anlatmak istiyor? Bireyin son ve en sarsıcı eylemi olan intihar, sanılanın aksine bireysel zayıflık değil de toplumsal bir olgu mudur?

Tarihsel Analiz

Ekonomik buhran bireysel bir buhrana dönüşüyor

Sosyal kuramcı Emile Durkheim, ‘’İntihar’’ adlı eserinde, bu konu hakkında kapsamlı bir araştırma ve analiz yapmıştır. Durkheim’a göre bir kişinin intiharı davranış bozukluğu kaynaklı değil, ‘birleşme ve düzenleme’ olarak adlandırılan toplumsal olguların başarısız olması kaynaklı gerçekleşir.

Birleşme, bireyin sosyal grupla olan bağlarının derinliğini ifade eder. Düzenlemeyse, bireye grup tarafından yöneltilen talepleri kapsar. Birleşme ve düzenlemede başarılı olamayan bireyler intihara meyilli olmaktadırlar. Akışta olan bir otoyolu toplum olarak düşünelim, Durkheim’ın teorisinden önce trafik kazalarının sürücüler (birey) kaynaklı olduğu düşünülürken, sonrasında birleşme ve düzenlemenin bozukluğu sonucu gerçekleştiği görülmüştür.(Örneğin sürücüler birbirlerine yeterince dikkat etmiyor veya kurallar düzgün uygulanmıyor olabilir.)

Büyük çoğunluğu toplumsal kaynaklı olan intiharları Durkheimdört kategoride incelemiştir.

Egoist (Bencil) İntihar: Bireyin sosyal çevresiyle bütünleşememesi sonucu gerçekleşen intiharlardır. Bireyci toplumlarda sık görülürken aile bağları kuvvetli olan toplumlarda seyrek görülür.

Altruist (Elcil)İntihar: Bu intihar türünde birey, toplumsal normlar gereği intihar etmektedir. Örneğin; Hint kültüründe kadınların eşleri öldükten sonra intihar etmesi.

Fatalist (Kaderci) İntihar: Durkheim bu intihar türünden ayrıntılı bahsetmemiştir. Toplumdaki katı baskı sonucu ortaya çıkar. Örneğin; Kölelerin intiharı.

Anomik(Kuralsızlık)İntihar: Bireyin toplumdaki olumlu veya olumsuz ani bir değişime ayak uyduramaması sonucu gerçekleşir. Genellikle ekonomik kriz dönemlerinde görülen bir intihar türüdür ki üzerinde duracağımız tür de budur.

Günümüzde İntihar

Sosyal ve ekonomik bunalım bireyin psikolojisini bozuyor

1929 yılında yaşanan Büyük Buhran’da insanlar bir gecede tüm mal varlıklarını kaybedip, beş parasız bir şekilde ortada kaldılar. Bu ani değişimi kaldıramayan ve artık önünü göremeyen pek çok kişi intihar etti. Günümüz Türkiye’sinde ise her geçen gün ekonomik sebepler yüzünden gerçekleşen intihar haberleri giderek artmakta. Geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu’nda bir çift, bebeklerini komşuya emanet edip markete gitme bahanesiyle intihar etti. Öncesindeyse film sahnelerini aratmayan başka intiharlar da gerçekleşmişti. Avcuna ‘’Açım’’ yazıp parkın demirliklerine kendini asan vatandaşımız. Bir göz odada geçim sıkıntısı yüzünden siyanür kullanarak yaşamına son veren dört kardeş, medyaya yansımayan daha niceleri…

İntiharın Ekonomisi

İşsizlik ve ekonomik kaygı intiharı tetikliyor

Ekonominin sağlıklı işlevi toplum için bir zorunluluktur. Ekonomideki bozukluklar toplumda ve sistemin her parçasında olumsuz dalgalanmalar yaratmaktadır. Ekonomik kriz yüzünden işinden olan ve evin geçiminden sorumlu olan kişi ailedeki işleyişin ve yapının bozulmasına engel olamayabilir. Eğer bu durum daha da sarsıcı bir hal alırsa din kurumu dahil olmak üzere sistemin her parçası bozulma tehlikesiyle karşılaşır. Ekonomik bozukluk katmerlendikçe bireyin psikolojisi de baskı altında kalmaktadır. Geçim kaygısı, ekonomik umutsuzluk ve ekonomi temelli bozulan ilişkiler bütünü bireyleri intihara sürüklenmektedir.

Ekonomik kriz yüzünden yaşanan bu intiharlar geldiğimiz durumun sarsıcılığını gözler önüne sermektedir. 

Konuyla alakalı olarak; https://medium.com/@nihandikme/i%CC%87ntihar-nedenleri-risk-fakt%C3%B6rleri-ve-tedavisi-bf6010cb04cc

Bu yazı dikkatinizi çektiyse bu yazıya da bakabilirsiniz => Yoksulluk Raporu ve Türkiye

Gülceren Kökce

Merhaba, ben Gülceren. İnsanı ve toplumu kapsayan her meseleyi tahkik ederim. Başlıca sosyoloji, psikoloji, sağlık, sanat ve güzel olan her şey ile ilgilenmekte, bu konularla ilgili bilgi birikimlerimi yazıya dökmekteyim. İyi okumalar dilerim.

One thought on “Ekonomik Kriz ve İntihar Haberleri

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: